Zasady Udostępniania


Domena Publiczna - wolno zwielokrotniać i rozpowszechniać utwór, nawet w celach komercyjnych, bez konieczności pytania o zgodę. Wykorzystując utwór należy pamiętać o poszanowaniu autorskich praw osobistych Twórcy. Wykorzystane komercyjnie lub niekomercyjnie dane należy opatrywać odnośnikiem, wykorzystując w tym celu link do niniejszej strony.


Organizatorem projektu „Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Galeria dawnych zdjęć” jest Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.