O stronie

Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Galeria dawnych zdjęć.


Strona poświęcona jest dawnym fotografiom oraz dokumentom dotyczącym miejscowości, które tworzą dzisiejszą gminę Biały Dunajec – prócz rzeczonego Białego Dunajca są to Sierockie, Leszczyny oraz Gliczarów Dolny i Górny. Z okazji 450. lecia powstania Białego Dunajca, przy okazji wydawania monografii "Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Biały Dunajec - historia najnowsza", którą napisał krakowski naukowiec specjalizujący się w historii lokalnej, tzw. "małych dziejach", Paweł Chojnacki, zwróciliśmy się do mieszkańców gminy Biały Dunajec z apelem o przekazywanie zdjęć, pamiątek i dokumentów związanych z rodzinną miejscowością. Odpowiedź na naszą prośbę przeszła oczekiwania - otrzymaliśmy ponad 5 tysięcy fotografii, najstarsze z nich pochodzą z końca XIX wieku. Pomimo tego, że publikacja ukazała się w dwóch bardzo bogato ilustrowanych tomach, mogliśmy wykorzystać zaledwie około 10 procent zebranego materiału. Pozostały pragniemy przedstawić Państwu na tej stronie internetowej.


Organizatorem projektu „Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Galeria dawnych zdjęć” jest Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.