Organizatorzy


Organizatorem projektu „Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Galeria dawnych zdjęć” jest Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu. Celem projektu jest stworzenie strony internetowej udostępniającej zdigitalizowane zbiory starych zdjęć i dokumentów dotyczących Białego Dunajca, Sierockiego, Leszczyn oraz Gliczarowa Dolnego i Górnego. 


Projekt zrealizowano dzięki dofinansowaniu ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.


Organizator : Gminny Ośrodek Kultury w Białym Dunajcu

Finansowanie :  Dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu "Kultura w sieci" 

Organizatorem projektu „Od gen. Galicy do Trebuniów Tutków. Galeria dawnych zdjęć” jest Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu. Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu „Kultura w sieci”.