Polityka prywatności, plików cookies i local storage

I. Postanowienie wstępne.

§ 1


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800): Gminny Ośrodek Kultury im. gen. bryg. Andrzeja Galicy w Białym Dunajcu, ul. Jana Pawła II 363, 34-425 Biały Dunajec, NIP: 7361465913 zwany dalej „Ośrodek Kultury”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, plików cookies i local storage, zwaną dalej „Polityką”.


§ 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego serwis.


II. Dane osobowe.

§ 3

Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury.

§ 4

Dane osobowe zebrane przez Ośrodek Kultury mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.


III. Pliki cookies i local storage.

§ 5


1. Ośrodek Kultury wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) i local storage, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies i local storage mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy. 
 


2. Ośrodek Kultury przechowuje pliki cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania serwisu www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz przetrzymywania wybranych przez Użytkownika jako ulubione fotografii.
§ 6


1. Ośrodek Kultury informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika.


2. Ośrodek Kultury wskazuje także, że pliki cookies i local storage mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Ośrodek Kultury poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.


3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies i local storage w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:  1. Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
  2. Opera: http://helpopera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,    
  3. Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

  4. Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL
  5. Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl


§ 7


Ośrodek Kultury informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies i local storage w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości przeglądania wybranych jak ulubione fotografii.


IV. Dane zawarte w logach systemowych.


§ 8


Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.
V. Inne.§ 9


1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Ośrodek Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: xxxxxx


2. Polityka znajduje się na stronie www.zdjeciazdunajca.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Sprzedawcy.